Komentar tekstova zadataka iz fizike

na državnoj maturi u ljetnom roku 2024.

Dragi moji maturanti,

dugo sam pokušavao da vas svojim komentarima i rješenjima zadataka (iz matematike i fizike) s prethodno održanih DM testova usmjerim prema samostalnom djelovanju na putovanju prema polaganju „najvažnijih testova“ u vašim budućim izborima.

Danas sam siguran da nisam uspio.

Toga sam postao svjestan prije nekoliko godina i krenuo drugim smjerom.

Procijenio sam da je najveća odgovornost prema (bilo kakvom i bilo kojem) učenju u „rukama profesora“ i onih koji vam programski trasiraju vaša (nazovimo ih) putovanja prema znanju.

Budući da sam davno otkrio besmislenost matematike na popisu tzv. obveznih predmeta na DM, taj sam „refren“ ponavljao na svim mjestima svojeg objavljivanja.

I tu se objavio moj potpuni neuspjeh, jer i danas svjedočimo o silnim medijskim „preseravanjima“ vezanim uz testove iz matematike.

Još jednom ću ponoviti svoj stav o matematici.

Obožavam je i siguran sam da jedini savršeni sustav u sustavu koji je definirao nekakav homo sapiens.

Ja ga osobno stavljam na božansku razinu spoznaje. Ali baš u tom trenutku sam ulovio i misao: tko je ikada uspio dosegnuti razinu blisku spoznaji Boga.

One koji su se približili tome nazivamo svecima!

Mislim da je svima jasno koliko ih je u ukupnoj populaciji.

Onima koju „čuju“ ovo što pišem jasno je da matematika nikad nije bila niti će ikada biti – Sveto pismo.

Ovaj dio sam posvetio (DM) matematici, ali i matematici koja se sustavno promovira na svim razinama osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

I opet ponavljam svoj prvi zaključak: matematiku treba izbaciti iz popisa obveznih predmeta na državnoj maturi!

Jer je matematika postala generator najvećih problema u našem sustavu obrazovanja.

A matematika to nikada nije bila niti smije biti!

Još jednom ponavljam, obožavam matematiku i dodajem sada je pokušavam spašavati od idiota koji znaju isto, ali žele imati „status bogova“, samo zato što znaju ponešto više od onih koje matematika uopće ne zanima.

Drugi dio ovog „uvoda“ u ispisanom tekstu koji slijedi, posvetio sam školskom predmetu koji nazivaju – fizika. Moja (osobna!!!) iskustva iz „prijeratnog razdoblja“ su neusporediva s ovim s čime se suočavam zadnjih tridesetak godina.

Nakon što sam „spoznao“ da su neki drugi (pametni, čak i najpametniji u Hrvatskoj) ljudi preuzeli „kontrolu“, ponajprije tzv. popularizacije fizike, a potom i odgovornost u području tzv. natjecanja iz fizike… a naslućujem da imaju kontrolu i u području kreiranja testova iz fizike na državnoj maturi… ispisao sam

Lekcije iz fizike (iliti putokaze prema razumijevanju fizike).

(Element d.o.o, objavljene prije 6-7 mjeseci).

Iz priloga koji slijedi

meni je očito da Lekcije ni jedan od autora (DM) zadataka nije imao u rukama.

Prilog

1. Tijelo se giba stalnom brzinom duž osi x. Na tijelo počne djelovati stalna sila usmjerena duž osi y. Koja je od navedenih tvrdnja za gibanje tijela točna?

Komentar: u ovom tekstu zadatka se objavljuju neuništiva materijalna greška! Lako je prepoznatljiva u dijelu sila djeluje. To je notorna besmislica koju u sustavu poučavanja fizike nitko ne želi iskorijeniti. Kao dokaz navodim samo 3. Newtonov zakon: ako jedno tijelo djeluje na drugo tijelo silom…

Sada se upitajte koliko bi bodova dobio učenik da napiše ovo uz dodatak: ovako zadani  zadatak ne želim rješavati! I kako bi prošao u tzv. žalbenom postupku?

3. Tijelo ovješeno na nit spušta se prema tlu tako da se giba jednoliko. Koja je od navedenih

tvrdnja o radu sile napetosti niti i radu gravitacijske sile na tijelo tijekom gibanja točna?

          A. Oba su rada pozitivna.

          B. Oba su rada jednaka nuli.

          C. Rad napetosti niti je pozitivan, a rad gravitacijske sile negativan.

    D. Rad napetosti niti je negativan, a rad gravitacijske sile pozitivan.

Komentar: i u ovom zadatku se može prepoznati isto. Nazvao bih ih uobičajene materijalne greške! Temeljene na „uličnom poučavanju fizike“. Prva se „vidi iz aviona“. Naime, sila nikada nije i nikada neće obavljati rad! A priču o pozitivnosti rada (energije) besmisleno je uopće raspravljati ako nam nije jasno tko (koji sustav) obavlja rad. Tada se lako otkriva tko gubi (-) a tko dobiva (+).

Da nema zabune, riječ je o banalnom dogovoru (u fizici) kad je riječ o navedenim energetskim odnosima.

Sada se upitajte koliko bi bodova dobio učenik da napiše ovo uz dodatak: ovako zadani  zadatak ne želim rješavati! I kako bi prošao u tzv. žalbenom postupku?

5. Horizontalna cijev kroz koju prolazi tekućina ima širi i uži dio. Statički i dinamički tlakovi

tekućine u širemu dijelu cijevi su p stA i p dA, a u užemu dijelu cijevi su p stB i p dB.

Koja je od navedenih tvrdnja o odnosima tlakova u cijevi točna?

Komentar: Ne postoji tlak tekućine! Postoji samo tlak u tekućini!

Tlak ne pripada nikome. Tlakom se opisuju stanja u fluidima!

9. Toplinski stroj tijekom svakoga kružnog ciklusa izvrši rad 100 J na okolinu i pritom hladnijemu spremniku preda 500 J energije. Kolika je korisnost toga toplinskog stroja?

Zanemarite gubitke energije u okolinu.

Komentar: Još jednom je na pozornici „ulična fizika“ (koja je svima jasna???). Međutim, onima koju malo razumijevaju fiziku je jasno da rad obavlja radno tijelo (recimo neki plin)! I tada je jasno da „radno tijelo“ predaje energiju hladnijem spremniku!

Sada se upitajte koliko bi bodova dobio učenik da napiše ovo uz dodatak: ovako zadani  zadatak ne želim rješavati! I kako bi prošao u tzv. žalbenom postupku?

10. Na slici je prikazana metalna pozitivno nabijena šuplja kugla.

Točka C nalazi se na vanjskoj površini kugle. Koja je od navedenih tvrdnja za iznos

električnoga polja u točkama A, B, C i D točna?

Komentar: Još jedna notorna besmislica! Polja (bilo koja i bilo kakva) nemaju iznose. Iznose imaju fizikalne veličine kojima se polja opisuju (jakost polja i potencijal)!

11. Kondenzator s paralelnim pločama priključi se na izvor napona, čime se kondenzator nabije. Kondenzator se zatim odspoji od izvora napona i nakon toga mu se između ploča umetne dielektrik. Koja je od navedenih tvrdnja za napon među pločama i pohranjenu električnu potencijalnu energiju u kondenzatoru točna?

Komentar: Na ovom mjestu malo zastajem jer se prvi put suočavam sa sintagmom izvor napona. Naime, kad je riječ o „izvorima“, najčešće se objavljuju kao „izvori struje“. Recimo u značenju stavljanja slobodnih elektrona (u vodičima) u kretanje (električna struja). U slučaju kondenzatora taj je proces razvidan u procesu „razdvajanja naboja na pločama kondenzatora“ i naziva se „struja punjenja kondenzatora“.

Istina je da je (nakon što se kondenzator „napunio“) između ploča ravnog kondenzatora stvoreno (homogeno) električno polje, te da se između ploča može „izmjeriti“ napon. Taj napon u stvorenom električnom polju ima najveći iznos. Međutim, jasno je i to da između  dvije različite točke u tom polju također postoji napon.

Mislim da je puno točnija sintagma (povezana s izvorom) – izvor polja

Jer u električnom polju (izvora) je „pohranjena“ (električna) energija, bez koje izvor nikada ne bismo nazvali izvorom.

Ne znam zbog čega je energija pohranjena u električnom polju nazvana potencijalnom. Naime, svaki oblik energije ima moć (potenciju) da „prijeđe u neki drugi oblik“ (ili se radom prenosi sa sustava na sustav).

Sasvim sigurno je da se u izvoru ne pohranjuje napon!

13. Vodljivi prsten nalazi se u homogenome magnetskom polju indukcije B usmjerenom vertikalno prema gore. Pri kojem će se od navedenih gibanja prstena u njemu inducirati struja?

Komentar: Još jednom se velebno objavljuje „ulična fizika“. Ponavljam već rečeno: fizička polja (električno i magnetsko) nisu vektori, te nemaju niti iznos, niti smjer niti orijentaciju.

U ovom slučaju možemo govoriti samo o vektoru magnetske indukcije, koji je usmjeren / orijentiran vertikalno prema gore!!!

Sada se upitajte koliko bi bodova dobio učenik da napiše ovo uz dodatak: ovako zadani  zadatak ne želim rješavati! I kako bi prošao u tzv. žalbenom postupku?

14. Na slici su prikazana tri paralelna, međusobno jednako udaljena i beskonačno duga vodiča kojima prolaze jednake struje I u naznačenome smjeru. Koja od ponuđenih slika točno prikazuje vektor ukupne magnetske sile kojom gornja dva vodiča djeluju na donji vodič?

Komentar: Na ovom mjestu semoram, po tko zna koji put, osvrnuti na čudnu intervenciju nekih pametnih fizičara, u popis osnovnih fizikalnih veličina!!! Naime, donedavno je na popisu bila (prava) fizikalna veličina jakost električne struje, a sada se na tom mjestu objavljuje električna struja, koja je najočitiji primjer prirodne pojave.

I sada električnu struju imenuju oznakom I i pridružuju joj vektorske karakteristike fizikalne veličine poznate nam kao jakost električne struje.

Meni u ovoj priči zapravo jedino nije jasno zbog čega je takva intervencija, koja nije logički utemeljena, kod nas plebiscitarno prihvaćena!

18. Liječnik se koristi svjetlovodom u endoskopu za pregled unutarnjih organa.

Koji je od navedenih fizičkih principa najvažniji za rad svjetlovoda u endoskopu?

Komentar: Ne volim ovakve zadatke u kojima su riječi izvan iskustava učenika. Svjetlovod jeste u tom području, ali za endoskop su čuli samo oni koji su imali ružna iskustva u pregledima njihovih unutarnjih organa. Možda je autor zadatka pomislio da bi se navođenjem te, učenicima nepoznate riječi, mogao pokrenuti „misaoni proces“.

Ako je tako, autor je u krivu, jer naš školski sustav sustavno kod učenika ubija – misaone procese.

21. Elektron energije 10 eV ima valnu duljinu l1, a elektron energije 1000 eV ima valnu duljinu l2. Koliki je omjer valnih duljina.

Komentar: Ovaj zadatak (i slične) stavljam u kategoriju „učenicima poklonjenih bodova“. Mislim da rijetki učenici nisu upoznati s elegantnom i jednostavnom „formulom“ koja povezuje „valnu duljinu“ i količinu gibanja odgovarajuće čestice.

Međutim, oni koji su (davno) promišljali povezanost čestice i valne duljine s pozicije (čestica ima valnu duljinu) brzo su odustali. Mislim da i dalje vrijedi Max Bornova interpretacija „tako izračunate valne duljine“. Riječ je o valnoj funkciji (koja sadrži dobivenu valnu duljinu) s kojom se može odrediti vjerojatnost nalaženja navedene čestice u jednom dijelu prostora.

Mislim da je ova priča u temeljima razumijevanja prirode i da se ne smije banalizirati s „ulične pozicije“!

32. Strujni krug sastoji se od idealne baterije napona 5 V spojene na paralelni spoj dvaju identičnih otpornika. Svaki od tih otpornika ima duljinu 1 cm i napravljen je od tanke žice od nikroma otpornosti 1,12·10-6 Ω m. Za rad strujnoga kruga baterija daje 25 W.

Kolika je površina poprečnoga presjeka žice od koje je napravljen pojedini otpornik?

Komentar: Za rad strujnoga kruga baterija daje 25 W. Ovu rečenicu promišljam malo duže, čak i s pozicije hrvatskog jezika. Naime, nikako wate ne mogu povezati s uzimanjem ili davanjem. Riječ je, naravno, o mjernoj jedinici kojom se karakterizira određeni stroj (električni aparat). Uzmimo za primjer običnu grijalicu. Na svakoj se nalazi pločica na kojoj je podatak o njezinoj snazi, recimo 2000 W. Grijalica nam očito nešto daje, ali pločica i dalje pokazuje 2000 W.

Budući da prvi put čujem da se snaga (strojeva) može davati (valjda i preuzimati), šokiran sam i morao sam ovo ispisati.

Sada se upitajte koliko bi bodova dobio učenik da napiše ovo uz dodatak: ovako zadani  zadatak ne želim rješavati! I kako bi prošao u tzv. žalbenom postupku?

33. Zavojnica ima površinu poprečnoga presjeka 10 cm2, duljinu 45 cm i 250 namotaja.

Koliki je iznos induciranoga napona u zavojnici ako se struja kroz nju poveća s 1,2 A na 2,6 A u vremenu 0,07 s? Zavojnica se nalazi u zraku.

Komentar: Ne povećava se struja. Povećava se jakost struje!

Autor: Nikica Simić