DM fizika (ljeto 2022.) – ispravci

Dragi budući maturanti,

Već duži niz godina vam pokušavam, svojim prilozima i komentarima DM testova iz matematike i fizike, pomoći da se što bolje pripremite za „vlastiti nastup“.

U pravilu sam pokušavao što prije doći do ishoda koje su predvidjela državna povjerenstva. Poneki put bih uspio pronaći i neke nelogičnosti u tekstovima zadataka, i komentirati ih.

U ovom testu to nisam uspio!

Međutim, uspjeli su neki od dragih mi kolega.

Volio bih da se kolega (autor) sam objavi sa svojim originalnim komentarom navedenih zadataka. Rado ću objaviti.

Sada slijedi zabavni dio ovog priloga.

Ne znam „iz kojeg svijeta“ dolaze autori predloženih zadataka na testovima DM. Kad je riječ o matematici i fizici, autore sam najčešće hvalio, naglašavajući kompoziciju testova prilagođenu većini polaznika, bez velikih „tehničkih zahtjeva“, i istodobnim usmjeravanjem maturanata (nastavnika i drugih učenika) prema razumijevanju problema.

Promišljajući zadatke u prilogu došao sam do neobičnog zaključka: autori zadataka su se malo (previše) zaigrali u pokušaju da polaznicima osiguraju navedeno.

U termodinamičkom zadatku (28.) uključili su, svim učenicima poznato i osigurali im brzo rješavanje problema. U 32. – om zadatku se dogodilo slično. Ciljajući motiv zakona očuvanja količine gibanja i uključivanje ponešto kinematičkih zakona, previdjeli su važnost „početnih uvjeta“.

Zabavno je to što mislim da su navedeni zadaci „ispunili očekivanja autora“ i da nijedan učenik nije bio zakinut, jer sam (skoro) siguran da nijedan polaznik nije otkrio „nelogičnosti u tekstovima“.

Unatoč tome odgovornost prema fizici nas obvezuju na ovakve intervencije. A sklon sam misliti da bi se iz sličnih intervencija moglo više naučiti nego od ukupnog testa.

Autor: Nikica Simić