Probna matura 2022

Probne mature

iz matematike i fizike

Nedavno je NCVVO maturantima ponudio (neobvezne) probne mature rješavanje kojih bi im pomoglo u procjeni svoje trenutne pripremljenosti. Prethodnih par godina su to organizirale neke privatne tvrtke. Pozdravljam ovaj pokušaj.

Pogledao sam ponuđene testove iz matematike i fizike i uočio da su na nešto „nižoj razini“ od testova koji su prethodili u prethodne dvije „pandemijske“ godine i zaključio da su povjerenstva odradila izvrstan posao (prilagođen ovom razdoblju realizacija programa). Bravo!

Ipak, par primjedbi.

U testu iz fizike nije bilo nikakvih programskih iznenađenja, osim što u jednom zadatku navode pogrešnu sintagmu sila djeluje.

U testu iz matematike u 5. zadatku po prvi put se objavljuje vjerojatnost. Zadatak se temelji na najjednostavnijoj definiciji, i recimo, lako je rješiv. Međutim to područje matematike nije zastupljeno u svim programima matematike. Mislim da bi povjerenstvo trebalo promisliti, na temelju (postotne) riješenosti tog zadatka, ima li smisla nastaviti sa sličnim zadacima.

U 11. zadatku se, također po prvi put, objavljuju limesi. Zadatak je u zoni „poklonjenih“. Dakle lako i brzo rješiv. Međutim, to važno područje matematike je široka spektra i budućim polaznicima državne mature bi moglo uzeti ponešto neplaniranih sati za pripremu. Mislim da im to u ovom razdoblju ne treba. Povjerenstvu preporučujem isto kao za temu vjerojatnosti.

Treća i zadnja primjedba se odnosi na 17. i 38.1 zadatak. Riječ je o području analitičke geometrije. Naime, učenici s kojima se družim, rekoše mi da analitička geometrija nije u programu DM testa koji slijedi. Najprije sam bio zbunjen, jer mislim da su elegancija i jednostavni formalizmi u tom području takvi da moraju ostati u zoni vidljivosti… postavio sam par pitanja: rekoše da su im taj podatak proslijedili njihovi nastavnici.

Mislim da je objavom tih zadataka proizvedena velika razina zbunjenosti kod maturanata.

PS

Ponuđeni prijedlozi rješenja zadataka nisu uvijek najelegantniji. Dijelom sam to činio namjerno, a dijelom rješavajući zadatke loveći prvu misao.

Autor: Nikica Simić