Objave

Komentar tekstova zadataka iz fizike

na državnoj maturi u ljetnom roku 2024. Dragi moji maturanti, dugo...

Ilijada 5. dio

iliti potraga za iskonskim zlom Uvod Krećući na putovanje u potrazi...

Ilijada 1. dio

Uvod U prethodnom tekstu o Troji ispričao sam priču o tragovima koje...

Ilijada 2. dio

Hektor (grč. Ἕϰτωρ, Héktōr), u grčkoj mitologiji, sin Prijamov i...

Ilijada 3. dio

Hektor (grč. Ἕϰτωρ, Héktōr), u grčkoj mitologiji, sin Prijamov i...

Ilijada 4. dio

Uvod Homer (grčki Ὅμηρος, Hómēros), grčki epičar...