Početna
O školi
Tribina ZPG
Upisi
Raspored sati
Web imenik
Foto galerije
Oglasna ploča
Webmail
Kontakt

Za roditelje
Korisničko ime:

Šifra:
Za razrednike
Korisničko ime:

Šifra:

Riva On
NCVVO
Državna matura
MZOS
CARNet
Grad Zadar
Wikipedija

 

REFORMA SUSTAVA PEDAGOŠKIH MJERA peticija - Komentar Nikice Simića

Ovih dana hrvatskim školama kruži tekst s pozivom na peticiju.
Tekst s peticijom uputila je Udruga nastavnika i može se naći na stranicama Udruge (http://nastavnici.org udruga@nastavnici.org).
U tekstu nastavnici traže reformu sustava pedagoških mjera, što je zapravo traženje jačanja «kaznenog sustava». Argumentacija je «zanimljiva» najviše zato što su je kreirali nastavnici, odgajatelji i obrazovni djelatnici.
Prošlo je desetak dana u kojima sam očekivao relevantna očitovanja. Međutim, budući da nisam naišao na bilo kakvo, odlučio sam ispisati svoje mišljenje o ovom tekstu (prijedlogu za peticiju).
Navedena «peticija» koincidirala je s objavom knjige Pasija Sahlberga o finskom školskom sustavu: «Lekcija iz Finske», knjige koja priča o potpuno drugačijim polazištima na kojima se temelji uspješan školski sustav.

Navedeni tekst počinje s

Poštovani,
budući da nam je svima zajednički cilj da Hrvatska zaživi kao zemlja znanja, na što se pri kreiranju Zakona o školstvu te donošenju mjera u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta često pozivamo, ovim putem nastavnici osnovnih i srednjih škola izriču nezadovoljstvo postojećim stanjem. Naime, zbog neodgovarajućih pedagoških mjera i otežanog i dugotrajnog postupka provođenja sve je teže realizirati nastavni program.


Odmah na početku postavljena je teza: zemlja znanja moguća je (samo) uz odgovarajuće pedagoške mjere!

Umjesto komentara pogledajmo što piše u knjizi

Samuel Noah Kramer: HISTORY BEGINS AT SUMER (1959.)
Prevela: Vesna Krmpotić
EPOHA, Zagreb 1966.
U oči nam upada jedna činjenica: u sumerskoj školi nije bilo ničega od tzv. «naprednog» školstva. Disciplina se održavala pomoću batine. Da bi učenike potakli na marljivost, učitelji su po svoj prilici pribjegavali pohvali i isticanju đaka, a da bi ispravili učeničke greške i nedostatke, najvećma su se služili batinom….Boravio je u školi od izlaza do zalaza sunca.


Zanimljiv je i dodatak vezan uz realizaciju nastavnih programa. Naime, teško mi je razumijeti da nastavnici još uvijek nisu osvjestili kako je postojeće (preglomazne) nastavne programe nemoguće realizirati niti u «idealnim uvjetima».

Nastavni proces može biti kvalitetan samo ako svi učenici sudjeluju u radu. Želimo li doista postati zemlja znanja, moramo omogućiti učenicima da neometano prate nastavu i dopustiti učiteljima da neometano obavljaju posao za koji su se školovali i za koji su kvalificirani.U nastavku teksta peticije nalazimo dodatnu argumentaciju prijedloga. Argumentacije se i dalje temelji na «zajedničkoj želji za zemljom znanja» i iskazivanju potpunog nerazumijevanja o čemu se radi kad (za)želimo takvu želju.
Tvrdnja o kvalitetnom nastavnom procesu uz pretpostavku «ako SVI učenici rade» drži vodu na razini idealizacije, ali volio bih uistinu znati je li to uopće moguće u skupinama od tridesetak učenika i bez ometajućih elemenata (učenika!!!). Mislim da to jako dobro znaju i nastavnici koji su ispisivali ovu argumentaciju i peticiju.
Druga teza: dopustiti učiteljima da neometano obavljaju posao za koji su se školovali i za koji su kvalificirani u sebi sadrži dvije intrigantne riječi – dopustiti i kvalificirani. Odnose se na učitelje u učionici. Naglašavam i pojam učitelja.
Ovdje se radi također o nečemu što bi trebalo biti «samo po sebi jasno», a zapravo s «definicijom učitelja» tek počinju pravi problemi. Naime, uvriježeno mišljenje je kako se učiteljem postaje nakon što se polože svi ispiti na nekom nastavničkom fakultetu. To smatram banalnim «spinom», uobičajenim u našoj hrvatskoj komunikaciji na svim razinama.
Za mene je učitelj/ica osoba koja komunicira s djecom/učenicima i u tom procesu ih «odgaja i obrazuje». To je osoba koja prije svega razumije učenike i prilazi im sa silnom empatijom. Takva osoba ne treba nikakva dodatna dopuštenja jer je uistinu kvalificirana za učitelja.

U sadašnjem sustavu sve se češće događa da su učitelji - a još više drugi učenici - taoci nekolicine nediscipliniranih učenika koji opstruiraju nastavu. Kao posljedica, učenicima koji su došli u školu pratiti nastavu krši se jedno od osnovnih ljudskih prava: pravo na obrazovanje, pri čemu su učitelji nemoćni intervenirati jer pravila onemogućuju uvođenje reda, samo potiču izgrednike na daljnje destruktivno ponašanje te šalju jasnu poruku da takvo ponašanje u većini slučajeva prolazi nekažnjeno.

U nastavku teksta čitamo riječi iz «teške artiljerije»: taoci, opstruiranje nastave, kršenje osnovnih ljudskih prava…i čini nam se da su «nedisciplinirani učenici» zapravo okorjeli kriminalci. I naravno da su u tom slučaju (jadni) učitelji – nemoćni jer imaju posla s «kriminalcima». Zaključak koji se može izvesti iz takve «argumentacije» jeste prirodan (svima koji površno čitaju) – «naoružajmo» naše učitelje da mogu «kažnjavati», jer će inače takvo ponašanje «proći nekažnjeno».

Iz ovoga je vidljiv nesrazmjer između početnih i završnih koraka u pedagoškom postupku. Najprije se djeluje administrativnim mjerama koje nemaju nikakve stvarne posljedice, nego se sastoje samo od komada papira koji može, a ne mora imati stvarnu težinu, a onda se radi drastičan skok i izvodi ono konačno: isključenje. Zbog pedagoških principa treba uvesti gradaciju koja će jasno - primjerom - korak po korak, bez nepovratnih i trajnih posljedica dok još ima nade u povratak, postupno pokazati koja je zaista konačna posljedica destruktivnog ponašanja, ali istovremeno omogućiti ostalim sudionicima obrazovnog procesa ono po što su i došli u školu - obrazovanje.

Komentirajući postojeći «pedagoški postupak i mjere» nastavnici se i dalje zapetljavaju, ne razumijevajući zapravo što učitelj treba biti. Nerazumijevaju još bitnije – pretpostavljajući kako djeca uistinu u školu dolaze – po obrazovanje.
Da nastavnici (nastavnici.org udruga) uistinu žele percipirati našu stvarnost onda su se mogli suočiti s anketama/istraživanjima koja pokazuju kako se oko 80-90% učenika završnih razreda osnovnih škola izjašnjava – kako ne voli školu. Da nastavnici uistinu promišljaju zašto djeca dolaze u školu nikada ne bi napisali što jesu.

Na kraju «peticije» ide argumentacija uz prijedlog «novih pedagoških mjera», koji ne želim komentirati, ali ću rado svim autorima «peticije» preporučiti u Hrvatskoj objavljene «Lekcije iz Finske» Pasija Sahlberga.
Nedavno je Roman Simić Bodrožić promovirao svoju zadnju knjižicu kratkih priča s naslovom «Nahrani me», pokušavajući sebi i drugima osvijestiti odnose roditelja i djece. U knjižici se može pronaći dominantna misao – nahrani me i voli me.
Moja poruka svim učiteljima je na tragu te misli.
Voli me i uči me.

Nastavnici organizirano


http://nastavnici.org udruga@nastavnici.org

REFORMA SUSTAVA PEDAGOŠKIH MJERA


peticija

Poštovani,
budući da nam je svima zajednički cilj da Hrvatska zaživi kao zemlja znanja, na što se pri kreiranju Zakona o školstvu te donošenju mjera u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta često pozivamo, ovim putem nastavnici osnovnih i srednjih škola izriču nezadovoljstvo postojećim stanjem. Naime, zbog neodgovarajućih pedagoških mjera i otežanog i dugotrajnog postupka provođenja sve je teže realizirati nastavni program.
Nastavni proces može biti kvalitetan samo ako svi učenici sudjeluju u radu. Želimo li doista postati zemlja znanja, moramo omogućiti učenicima da neometano prate nastavu i dopustiti učiteljima da neometano obavljaju posao za koji su se školovali i za koji su kvalificirani.
U sadašnjem sustavu sve se češće događa da su učitelji - a još više drugi učenici - taoci nekolicine nediscipliniranih učenika koji opstruiraju nastavu. Kao posljedica, učenicima koji su došli u školu pratiti nastavu krši se jedno od osnovnih ljudskih prava: pravo na obrazovanje, pri čemu su učitelji nemoćni intervenirati jer pravila onemogućuju uvođenje reda, samo potiču izgrednike na daljnje destruktivno ponašanje te šalju jasnu poruku da takvo ponašanje u većini slučajeva prolazi nekažnjeno.
Trenutno u sustavu postoje tri vrste pedagoških mjera:
1. Pismene opomene i ukori koji u većini slučajeva predstavljaju "mrtvo slovo na papiru",
2. “Produženi stručni postupak” koji često služi samo kao odgađanje isključenja, a ne predstavlja nikakvu sankciju,
3. Isključenje ili preseljenje u drugu školu kao krajnja mjera koja je drastičan skok u ozbiljnosti.
Iz ovoga je vidljiv nesrazmjer između početnih i završnih koraka u pedagoškom postupku. Najprije se djeluje administrativnim mjerama koje nemaju nikakve stvarne posljedice, nego se sastoje samo od komada papira koji može, a ne mora imati stvarnu težinu, a onda se radi drastičan skok i izvodi ono konačno: isključenje. Zbog pedagoških principa treba uvesti gradaciju koja će jasno - primjerom - korak po korak, bez nepovratnih i trajnih posljedica dok još ima nade u povratak, postupno pokazati koja je zaista konačna posljedica destruktivnog ponašanja, ali istovremeno omogućiti ostalim sudionicima obrazovnog procesa ono po što su i došli u školu - obrazovanje.
Stoga, da bi sustav mogao ponovno funkcionirati snažno i kvalitetno, tražimo uvođenje ovih
pedagoških mjera:
1. Udaljavanje učenika s nastavnoga sata
2. Udaljavanje učenika s nastave za tekući dan
3. Suspenziju učenika s nastave na dva ili više dana
4. Ukidanje obveze da se pedagoške mjere provode kao upravni postupak
5. Promjenu članka Zakona o odgoju i obrazovanju u kojemu se kaže da pedagoške mjere (opomene i ukori) vrijede za tekuću školsku godinu.

Nastavnici organizirano

http://nastavnici.org udruga@nastavnici.org

1. Udaljavanje učenika s nastavnoga sata


Ako učenik ometa nastavu i učitelja u njegovu radu, a ostale učenike u ostvarivanju njihova prava na obrazovanje, učitelj može udaljiti učenika s nastavnoga sata. Udaljavanje učenika sa sata evidentira se u dnevniku. Učenik je sam dužan nadoknaditi gradivo koje je propustio u vrijeme izbivanja.
U statutima svih osnovnih škola u Hrvatskoj nalazi se članak koji kaže da učenik ne smije biti
udaljen s nastavnoga sata, što je bezumno i ne postoji kao pravilo niti u jednoj zemlji razvijenog svijeta, a vjerojatno niti u jednoj zemlji uopće. Ni u jednom dijelu ljudske djelatnosti ne postoji pravilo kojim se zabranjuje da se dijete ili odrasla osoba udalji s mjesta na kojem djeluje destruktivno i ugrožava druge oko sebe. Udaljavanjem s nastave učenika koji se neprimjereno ponaša i ometa u radu sve sudionike nastavnoga procesa, postiže se sljedeće:
- tom se učeniku daje do znanja da je takvo ponašanje neodgovarajuće i da će za negativne oblike ponašanja trpjeti stvarne posljedice, čime se jasno i nedvosmisleno djeluje na njegov odgoj
- ostalim sudionicima nastave omogućuje se nesmetano odvijanje nastavnog procesa, zbog čega i jesu u školi.

2. Udaljavanje učenika s nastave za tekući dan


Ako učenik tijekom dana pokazuje da nije spreman za nastavu, kontinuirano ometa druge i ne
namjerava ili ne može promijeniti svoje ponašanje, te ako je došlo do ozbiljnoga kršenja kućnoga reda ili ugrožavanja sigurnosti drugih učenika ili učitelja, odluku o udaljavanju učenika iz škole za taj nastavni dan na licu mjesta donosi razrednik ili, u njegovoj odsutnosti, zamjenik, stručna služba ili ravnatelj. Učenik se upućuje da redovnim putem ode kući, a osoba koja je izrekla mjeru ili onaj koga je osoba za to ovlastila, daje učeniku pisanu obavijest o mjeri koju je učenik dužan dati roditelju. Ako je potrebno, ovlašteni poziva roditelje da dođu u školu po učenika. Učenik je sam dužan nadoknaditi gradivo koje je propustio tijekom izbivanja s nastave što treba izričito navesti u pisanoj obavijesti koja se šalje roditeljima.

3. Suspenzija učenika s nastave na dva ili više dana


Ova se mjera može, a ne mora nadovezati na mjeru udaljavanja učenika s nastave za tekući dan. Izriče se zbog teže povrede kućnoga reda, sigurnosti ili fizičkog integriteta drugih učenika ili osoblja škole, kontinuiranog ometanja nastave ili neprihvatljivog ponašanja. Donosi je ravnatelj.
Učenik je sam dužan nadoknaditi gradivo koje je propustio u vrijeme izbivanja s nastave. Nakon završetka suspenzije provodi se provjera naučenoga gradiva iz svakog predmeta.

4. Ukidanje obveze da se pedagoške mjere provode kao upravni postupak


Pedagoška mjera nije pravni nego izvršni i stručni akt kojim se neposredno djeluje na sudionike obrazovnog i, još više, odgojnoga procesa. Također, ona ne znači nikakvo stvarno ukidanje prava učenika jer se on i dalje može obrazovati. Pri provođenju ove mjere treba djelovati trenutno i ona je stvar interne stručne, to jest pedagoške procjene, a ne pravnoga sustava.

5. Promjena članka Zakona o odgoju i obrazovanju u kojemu se kaže da pedagoške mjere (opomene i ukori) vrijede za tekuću školsku godinu


Ovaj sustav često omogućuje zastaru pedagoške mjere, a učenik ne mijenja svoje ponašanje. Po sadašnjem članku zakona učenici mogu izigrati sustav i sljedeće godine. Naime, tad se brišu sve izrečene pedagoške mjere, a učenici mogu "nastaviti po starom”.

15. studenog 2012.

 

::Tribina ZPG
PERZEJ

Nekada davno, davno kad su se bogovi družili s ljudima i kad su zemljom hodila strašna bića, svijetom su vladala tri brata, Zeus, Posejdon i Had.
Zeus je stolovao na Olimpu. Bio je gospodar groma i munje i vladao nebom. Nektarom i ambrozijom sladili su se olimpijski bogovi.

Opširnije...

23. 11. 2018.


::Popis udžbenika

Poštovani roditelji i učenici, na donjem linku možete pronać popis udžbenika za slijedeću školsku godinu

popis udžbenika


::Školski kurikulum

Svi zainteresirani na donjem linku mogu preuzeti školski kurikulum i eksperimentalni plan i program.

školski kurikulum (.doc, 217 KB)
eksperimentalni plan i program (.doc, 117 KB)


::Anketa
Misliš li da ćeš ostvariti dobar uspjeh na državnoj maturi?
Da,siguran/a sam!
Ne!
Nisam siguran/a!
Ovisi koliko se budem pripremao/la.


::Inicijativa

Eksperimentalni program

Zadarska privatna gimnazija već neko vrijeme intenzivno radi na stvaranju eksperimentalnog školskog programa. Pozivamo sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju s projektom.

Prijedlog eksperimentalnog programa (PDF, 80KB)


::Projekt

Seksualnost adolescenata

Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti ove godine je pokrenula vlastiti projekt pod naslovom Seksualnost adolescenata. Program i tijek projekta možete vidjeti u PDF formatu.


::Informacije