Početna
O školi
Tribina ZPG
Upisi
Raspored sati
Web imenik
Foto galerije
Oglasna ploča
Webmail
Kontakt

Za roditelje
Korisničko ime:

Šifra:
Za razrednike
Korisničko ime:

Šifra:

Riva On
NCVVO
Državna matura
MZOS
CARNet
Grad Zadar
Wikipedija

 

Princip kauzalnosti i budućnost

Princip kauzalnosti i budućnost

Uvod

kauzalnost(srednjovjekovni latinski causalitas: uzročnost, od latinski causa: uzrok),..

Aristotel: Quidquid movetur, ab alio movetur – sve, što se giba ili mijenja,ima uzrok gibanja ili promjene u nečem drugom.

Newtonova fizika tvrdi kako svi fenomeni u vanjskom svijetu moraju imati materijalni uzrok; mjerljivu silu ili polja energije čija je interakcija s fizikalnim objektom uzrok fenomena. … Newtonova fizika je fizika koja se još uvijek uči u školama i još uvijek vrijedi za makroskopski svijet… Premisa Newtonove fizike je kauzalni determinizam.

determinizam(lat. determinare: omeđiti, ograničiti, odrediti), stajalište je da je svaki događaj, ljudsko htijenje i djelovanje određeno prijašnjim uvjetima i stanjima. Prvi ga je izrazio Ruđer Josip Bošković u Teoriji prirodne filozofije (1758) poopćivši shvaćanje da se položaj dviju čestica s pomoću Newtonovih zakona gibanja može odrediti u svakom trenutku uz poznavanje početnih uvjeta.

(citati, guglajte)

Početni uvjeti

Pokušavajući dokučiti kud plovi ovaj (naš školski) brod pabirčio sam argumente u prošlosti s namjerom dokazivanja teze da početno stanje određuje buduće ponašanje sustava. Ponašanje školskog sustava, samo uz silne aproksimacije, možemo uspoređivati s ponašanjem tijela / čestice, tako da je ovaj tekst samo pokušaj razumijevanja društvenih procesa sa stajališta koje sam prepoznao u Lekcijama iz Finske.

Prognoza

Materijalni sustav vrijednosti koji trenutno dominira i kod nas i u svijetu izravno utječe na sve što se događa u školstvu. Posljedice toga su često dramatično loše za dobar dio populacije učenika. Ako pretpostavimo da je ova tvrdnja istinita možemo je svrstati u kategoriju početnih uvjeta s pozicije motivacije učenika u kontekstu obrazovanja / učenja, nastavku budućeg školovanja i njihova odlučivanja o svojoj budućnosti.

Dominirajući materijalni sustav vrijednosti, kao početni uvjet, već je uspio kontaminirati politiku i društvo, što za izravnu posljedicu ima još veći negativni utjecaj na odrastanje djece i izbore maturanata i mladih hrvatskih građana.

Dakle, ako je zaključivanje dobro, možemo prepoznati i drugi početni uvjet: (društvena) zagađenost okruženja u kojem odrastaju djeca, što je značajno utjecajnije na njihovo odlučivanje u kasnijoj dobi. Nije nevažno konstatirati da takav tip zagađivanja proizvodi trajne duhovne invalide. Odgovornost pripisujem i Crkvi, koja je davno prepoznala problem i najavila duhovnu obnovu. Pokazalo se da je i to bio politički spin.

Djelovanje

Nakon ovih početnih uvjeta besmisleno je tražiti neke druge.

U kontekstu mijenjanja postojećeg stanja i predviđanja budućih procesa kauzalni determinizam pretpostavlja određeno (prepoznatljivo) djelovanje (na razini nekakve egzaktnosti, slično Newtonovim zakonima).

Zlatno tele

OH, NE! Što ovi ljudi sada rade? Mole se teletu! Zašto to čine?

Budući da je Mojsije dugo ostao na brdu, narod je rekao: “Ne znamo što se je dogodilo s Mojsijem. Stoga načinimo boga da nas izvede iz ove zemlje.”

“U redu”, rekao je Mojsijev brat Aron. “Donesite sve svoje zlato k meni.” Kada su to učinili, Aron je otopio zlato i načinio zlatno tele. Ljudi su rekli: “To je naš bog, koji nas je izveo iz Egipta.” Tada su Izraelci priredili veliku zabavu, služeći zlatnom teletu.

Kada je to vidio, Jehova je bio veoma ljut. Rekao je Mojsiju: “Požuri i siđi dolje! Ljudi se ponašaju vrlo loše. Zaboravili su moje zakone i klanjaju se dolje zlatnom teletu.”

Mojsije je hitro sišao s planine. I kad je prišao bliže, imao je što vidjeti. Ljudi su pjevali i plesali oko zlatnog teleta. Mojsije je bio toliko ljut da je bacio na zemlju dvije kamene ploče sa zakonom i one su se razbile u mnogo, mnogo komadića. Tada je uzeo zlatno tele i pretopio ga. Zatim je sve samljeo u prašinu.

Narod je učinio veliko zlo. Zato je Mojsije nekima zapovijedio da uzmu svoje mačeve. “Zli ljudi koji su služili zlatnom teletu moraju umrijeti!”, rekao je. I tako je ubijeno 3 000 ljudi. Ne pokazuje li nam to da trebamo biti pažljivi i služiti samo Jehovi, a ne krivim bogovima?

2. Mojsijeva 32:1-35

Pozivajući se na Stari zavjet pokušavam osvijestiti naše početno stanje u povijesnom kontekstu. Izvjesno je što simbolizira zlatno tele, ali i braća na suprostavljenim stajalištima. U priči je ponuđeno i ekstremni način rješavanja problema i mijenjanja početnih uvjeta. Tu opciju u prognozi mijenjanja našeg školskog sustava uopće ne percipiram. Kada bi Hrvatska mogla postati država, recimo slična Finskoj, ne mogu naslutiti. Zbog toga model koji afirmira Pasi u našim uvjetima treba imati na umu ali ni slučajno pokušavati kopirati. Model kvalitetne škole koji nudi Glasser također je za nas neupotrebljiv. Metode poučavanja koje nudi Rajović u velikoj se mjeri mjeri primijenjuju u alternativnim školama. Pokazuje se da je javni školski sustav, ne samo naš, velike tromosti i „preskup“ već u zoni održavanja sustava, te je neosjetljiv na utjecaj odgoja (pedagogija, psihologija) u kontekstu obrazovanja. Jer svaka intervencija vezana uz jačanje značajnije uloge odgoja (pedagogija, psihologija) višestruko bi „poskupila“ sustav. Bit ću malo i ironičan zaključujući kako bi Mitrin model (škole u oblacima) bio idealan za za hrvatske političare.

Pokušavajući prognozirati s pozicije što, kako i tko, uz ovakve početne uvjete, nastavljam.

Što

Ovaj problem pokušali smo rješiti cjelovitom kurikularnom reformom. Pretpostavlja se da ga i dalje rješavamo, samo nitko više ne zna o čemu je riječ. Na sceni su odjednom nasumični i nedosljedni pokušaji.

Ako pretpostavimo da smo ipak u stanju sve postojeće prijedloge kurikuluma kreirati prema suvremenim standardima, prema dosadašnjem iskustvu, to bi do nekakve implementacije, moglo potrajati barem tri godine. U tom razdoblju izdavači bi mogli pripremiti odgovarajuće popratne (udžbeničke) materijale. Budući da je riječ o reformskom zahvatu trebalo bi odrediti i populaciju učenika koja će krenuti u obrazovanje po drukčijim pravilima. Uz pretpostavku da se proces pokrene odmah (na jesen) i uz prepostavku da će biti dobro osmišljen, sustavan i dosljedan, pripremno bi razdoblje moglo potrajati najamnje četiri godine.

Kako

Budući da još uvijek nemamo jasan odgovor na pitanje što (učiti) besmisleno je tražiti načelne odgovore na to kako (poučavati). Jer svaka djelatnost (predmet) ima svoje tajne i najsvrhovitije načine do otkrivanja.

Opća pravila poučavanja pedagozima i psiholozima nije teško ispisati, međutim, posebni predmetni zahtjevi pri poučavanju zahtjevaju i posebne smjernice. To je moguće ostvariti kreiranjem predmetnih priručnika za nastavnike.

Procjenjujem da je navedeno razdoblje, do implementacije, dovoljno da se kreiraju priručnici. Jedini uvjet je da se predmetni kurikulumi usvoje „na vrijeme“

Tko

Na ovo pitanje još se nitko nije usudio tražiti odgovor. Naime, ekstremno dobar model učitelja / nastavnika objavio je Glasser. Ako pretpostavimo da bi se takav / sličan model nastavnika mogao i obrazovati, proces bi potrajao barem četiri godine (ili pet u sustavu 3+2), prirodno je pitanje svakog maturanta, u kontekstu odlučivanja: što ja dobivam nakon zahtjevnog studija? Odgovor nije teško naslutiti.

Ako ipak pretpostavimo da bi zanimanje za zvanje učitelja / nastavnika / profesora u svim predmetnim područjima moglo biti dostatno (za reformske potrebe), dosadašnji studijski programi bi se trebali u potpunosti rekonstruirati i usmjeriti prema smjernicama iz dijela – kako. U tom trenutku nastupa kriza. Naime, egocentrični sustav sveučilišta i sveučilišnih profesora takav je da je u stanju dugi niz godina sabotirati prijedloge. Međutim, ako se uz određene političke pritiske i pokrenu studijske grupe temeljene na reformskim zahtjevima, prve učitelje / nastavnike / profesore školovane na drukčijoj paradigmi možemo očekivati tek nakon pet do deset godina.

Tek tada bi nastupila istinska implementacija prethodnih reformskih zahvata. I razdoblje očekivanja i nade u uspjeh.

U međuvremenu naša politika siluje sustav glumatajući reformu. I već slijedeće školske godine u eksperimentalnu provjeru upućuje kurikulum informatike, koji je navodno dobio izvrsnu međunarodnu recenziju. Recimo ipak da su tim recenzijama ispunjeni uvjeti što i kako. Rješavanje pitanja tko je aktualno. I za dva tjedna obuke dobit ćemo kompetentne stručnjake za provedbu kurikuluma.

Zaključak

U prehodnoj analizi pokušao sam osmisliti izvediv (?) scenarij reforme hrvatskog školskog sustava temeljeći ga na početnom uvjetu (dosegu prethodnog pokušaja). Brojevi (iz mojeg kuta promišljanja) upućuju na razdoblje od desetak godina do početka masovnog i istinskog reformiranja sustava. Dakle, izvedivost ovakvog (ili sličnog) scenarija moguća je samo uz političko suglasje. Takvu hrvatsku budućnost, vezanu uz moguće političko suglasje, predviđam u dalekoj budućnosti. Dio vezan uz novac potreban za reformske zahvate namjerno nisam navodio, jer njega će uvijek biti ili neće biti što ovisi samo o početnom uvjetu (političkom ne/suglasju).

(Kauzalni) determinizam domislio je naš genijalni um. U Hrvatskoj ne postoji znanstvenik koji Boškovića neće spomenuti sa strahopoštovanjem pokušavajući i nadograđivati njegov značaj u razvoju svjetske znanosti. To je za mene samo hrvatski (navijački) doživljaj domoljublja.

Ako ste slijedili logiku zaključivanja temeljenu na navedenim premisama i samo za trenutak pomislili da tu ima nešto, jasan vam je moj zaključak u procjeni budućnosti hrvatskog školskog sustava.

Ako se promjene jednom i počnu događati, meni je izvjesno da ih ja neću doživjeti.


29. lipnja 2018.

 

::Tribina ZPG
PERZEJ

Nekada davno, davno kad su se bogovi družili s ljudima i kad su zemljom hodila strašna bića, svijetom su vladala tri brata, Zeus, Posejdon i Had.
Zeus je stolovao na Olimpu. Bio je gospodar groma i munje i vladao nebom. Nektarom i ambrozijom sladili su se olimpijski bogovi.

Opširnije...

23. 11. 2018.


::Popis udžbenika

Poštovani roditelji i učenici, na donjem linku možete pronać popis udžbenika za slijedeću školsku godinu

popis udžbenika


::Školski kurikulum

Svi zainteresirani na donjem linku mogu preuzeti školski kurikulum i eksperimentalni plan i program.

školski kurikulum (.doc, 217 KB)
eksperimentalni plan i program (.doc, 117 KB)


::Anketa
Misliš li da ćeš ostvariti dobar uspjeh na državnoj maturi?
Da,siguran/a sam!
Ne!
Nisam siguran/a!
Ovisi koliko se budem pripremao/la.


::Inicijativa

Eksperimentalni program

Zadarska privatna gimnazija već neko vrijeme intenzivno radi na stvaranju eksperimentalnog školskog programa. Pozivamo sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju s projektom.

Prijedlog eksperimentalnog programa (PDF, 80KB)


::Projekt

Seksualnost adolescenata

Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti ove godine je pokrenula vlastiti projekt pod naslovom Seksualnost adolescenata. Program i tijek projekta možete vidjeti u PDF formatu.


::Informacije